Temsilcilik Sözleşmesi
 
MADDE 1 : ŞARTLAR VE TARAFLAR
       İşbu Sözleşmede Ön Bilgilendirme , Şartlar ,Esaslar, Gizlilik Politikası ve Şirket Ücret Planına yer verilecektir ; ……………….……………… isimli kişi  temsilci  ve MY LİFE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş.  “Şirket” olarak söylenecektir  arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “temsilci Sözleşme” olarak anılmıştır oluşturmaktadır.
 
     Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda Şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.lagrainenetwork.com adresindeki sitede ve temsilci de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca temsilcinin başvuruda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farklı iletişim kanalından temsilci bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir temsilci; söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir. Her temsilci şirketle yaptığı sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten sorumludur.
 
MADDE 2 –TEMSİLCİ OLMAK
 
2.1 Bir Gerçek veya Tüzel Kişi online kayıt işlemini tamamladıktan sonra TEMSİLCİ olabilir. Şirket temsilci başvurusunu kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Sözleşme temsilcinin paket ödemenin yapılması ve başvuru sahipleri hakkındaki bilgilerin şirketin veri tabanına girilmesi üzerine yürürlüğe girer. Temsilci başvurusunun kabul edilmesi üzerine, ilgili kişi, belirlenmiş olan şartlar ile faaliyetinde bulunma ve satış yapma yetkisi kazanır. Temsilci koşullarını belirlemek şirketin insiyatifindedir.
 
2.2 Temsilci olmak için: Yargı çevresinde kanunen reşit olmanız (bu en az 18 (on sekiz) yaştır) gerekmektedir.
 
2.2.2 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz yargı çevresinde kanunen tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir.
 
2.2.3 Kanunlar buna müsaade ediyorsa, kişinin şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur.
 
2.2.4 Kişinin, temsilci başvurusunu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurması zorunludur.
 
2.2.6 Temsilci; ürün siparişi vermenin veya kar ödemesi almanın işbu sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.
 
MADDE 3: TEMSİLCİ BAŞVURUSU VE KISITLAMALAR
 
3.1 Temsilci başvurusu, şirketin internet sitesinden referans numarası belirleyerek gerçekleştirilir. Herhangi bir bakımdan eksik, yanlış olan başvurusu geçersiz sayılabilir.
 
3.2 Şirketin talebi üzerine temsilci, yaşını ve kanunen faaliyette bulunma ehliyetine sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.
 
3.3 Eksiksiz bir başvurunun sunulması üzerine, temsilciye referans numarası’ tahsis edilecektir. Bütün komisyon/primler, BAYİ başvurusunda ismi geçen ilk başvuru sahibinin banka hesabına ödenecektir.
 
3.4 Temsilci, şirketin temsilciye başvurusunun kendisine verdiği herhangi bir hakkı hiçbir kişiye aktaramaz, devredemez veya diğer şekillerde temlik edemez. .İşbu madde hükmüne aykırılık halinde doğmuş ve doğacak zararlardan temsilci sorumlu olacaktır.
 
3.5 Temsilci başvurusunun doğruluğunu etkileyen herhangi bir değişikliği şirkete bildirmek zorundadır.
 
3.6 Bir temsilci başka temsilcileri şirketteki işinden ayrılmaya veya şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır; aksi halde cezai müeyyide/tazminat ile sorumlu olacaktır.
 
3.7 Temsilci, muhtemel adaylara şirkette iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir. Temsilcinin şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve temsilciliğinin feshiyle sonuçlanabilir. Mevcut veya muhtemel zararlardan mesuliyet doğacaktır.
 
MADDE 4 TEMSİLCİYE İLİŞKİN GİZLİ BİLGİLER
 
4. Temsilci neslinde bulunan şirketin veri tabanında yer alan tüm temsilciler, nesil listeleri, isimleri, gizlidir ve şirketin özel malıdır. Temsilci, şirketin listelerini elde etmek ve bu listeleri kendi çıkarları için kullanma ve İşbu madde hükmüne aykırılık halinde doğmuş ve doğacak zararlardan temsilci sorumlu olacaktır.
 
4.2. Nesiller mevcut ve gelecekteki şekilleriyle, şirketin ticari bakımdan yararlı özel varlıklarını ve ticari sırlarını oluşturmaktadır.
 
 
4.3. Nesillerin işbu sözleşmede izin verilen amaçlar dışında kullanılmasının, açıklanmasının, bir üçüncü şahsın veya kuruluşun menfaati doğrultusunda kullanılmasının veya açıklanmasının suistimal, güveni kötüye kullanma teşkil edeceğini ve bunun şirkete telafisi olanaksız zarar vereceğini İşbu maddenin ihlal edildiği bir durumda temsilcinin ilgili ulusal veya yerel kanunlara göre bu kullanımı yasaklayan uygun hukuki çare olarak ihtiyati tedbire başvurulmasını kabul edeceğini ve önceden temsilciye verilen bütün listeleri şirketin talebi üzerine derhal geri alıp şirkete iade edeceğini ve İşbu maddede geçen yükümlülüklerin temsilci başvurusunun, işbu sözleşmenin şirket ve temsilci arasındaki başka bir sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacağını kabul etmektedirler. Şirket listelerin içerdiği, yukarıda belirtilen özel ve ticari sır mahiyetindeki bilgiler üzerindeki haklarını korumak amacıyla ilgili ulusal veya yerel kanunlar çerçevesinde uygun tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Mevcut bir hukuki yola başvurulmaması söz konusu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.
 
4.4. Temsilci neslini haksız olarak açıklayan, nesillerin haksız yere ele geçirilmelerinde başkalarına yardımcı olan veya işbu maddeyi herhangi bir şekilde ihlal eden bir temsilci, şirketin işbu madde hükümlerini uygulatmak amacıyla açması gereken bir davada harcayacağı mahkeme giderlerini ve avukat ücretlerini (temyiz masrafları dâhil) ödemeyi kabul etmektedir.
 
 
 
MADDE 5: SİPARİŞİN VERİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
 
5.1. Aksi belirtilmedikçe, şirket tüm temsilci başvurularının, sipariş formlarının ve diğer formların internet üzerinden gönderilmesini istemektedir.
 
5.2 Geçerli Ödeme Yöntemleri: Ödeme tüm siparişler için kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya banka havalesiyle yapılabilir. Temsilci üçüncü şahsın kredi kartını kullanarak alışveriş yapabilir. 
Dekont açıklaması zaruridir.
 
 
5.3 Şirket, siparişin teslim alındığını teyit etmek üzere temsilciden teslim emrini imzalamasını isteyebilir. Herhangi bir temsilci bu prosedürün iptalini talep edebilir. Ancak şirket, alıcının imza şartından feragat etmesi durumunda, eksik bir siparişten ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. Temsilci kolinin içeriğini kontrol etmek ve teslimat emrini imzalamadan önce, bu içeriğin verdiği siparişe göre doğru olduğunu onaylamak zorundadır. Teslimat emrinin imzalanmış olması; teslimat emrinin içeriğinin kabul edildiği ve teslimat emrinde yer alan ürünle ilgili şirketi her türlü sorumluluktan kurtarmayı kabul edecektir.  Eksik Siparişler:
 Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak temsilcinin sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde temsilci kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili şirketi her türlü sorumluluktan ari kıldığını kabul etmektir.
 
5.4. Hasar Görmüş Siparişler: Temsilci tüm siparişlerin durumunu kontrol etmekten sorumludur. Bir sipariş teslim edildiği anda hasar görmüş ise temsilci kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili şirketi her türlü sorumluluktan ari kıldığını kabul etmektir.
 
5.5.  Verilen siparişler ve yapılan kayıtlarda, kredi kartı ve bankamatik kartı kesintilerinin yanı sıra diğer yöntemlerle yapılan ödemeler ürünlerin sevki sırasında değil, siparişler verildiği anda yapılır. Temsilci şirkete ürün siparişi verirken doğru e-posta adresini, doğru telefonunu ve doğru adresini vermekten sorumludur. Şirket ürünü verilen adrese gönderecektir. Şirket ürünü yanlışlıkla temsilcinin vermediği bir adrese gönderirse ürünün doğru adrese gönderilmesi için ödenen kargo ücreti tekrar temsilciden alınmaz. Ancak temsilci yanlış adres vermiş ise ve şirket ürünü bu adrese göndermiş ise, temsilci, siparişin doğru adrese gönderilmesi için gereken tüm taşıma masraflarını ve ücretlerini ödemeye mecburdur.
 
MADDE 7: ÜRÜN DEĞİŞİM POLİTİKASI
 
7.1. Ürün İadesi: Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe, bir temsilci yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. Temsilci, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (on dört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş, yeniden satılabilir durumda olan ürünleri iade alabilir ve şirket yerine temsilcinin istediği yeni ürün verir. Bir temsilcinin siparişi için para iadesi talebinde bulunması halinde şirket o kişinin temsilciliğini feshetme hakkına sahiptir.
 
7.2. Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen temsilciye para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.
 
7.3. Ürün değişimi yapmak isteyen temsilci veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde şirketin ‘Müşteri Hizmetleri Departmanı’ nı  arayarak veya e-posta yollayarak ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde bayi ancak teslimat emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.
 
7.6. Şirketin değişim ve iade politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.
 
 
 
 
MADDE 8: ÜRÜNLER, PERAKENDE SATIŞLAR VE ÜRÜNLERE AİT TALEPLER
 
8.1. Şirket ürünlerin perakende ve temsilci fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde, üretim maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen www.lagrainenetwork.com  adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır ve bu site fiyatından daha aşağı ürünü satamayacaktır.
 
8.2. Temsilci şirketin ürünlerinden herhangi birini, bu ürünü ülke içinde satmak veya başka ülkelere ihraç etmek amacıyla yeniden ambalajlayamaz veya yeniden etiketleyemez.
 
8.3. Temsilciler söz konusu iddialar şirket tarafından önceden onaylanmadıkça ve/veya internet sitesinde yayınlanmadıkça, şirketin ürünleriyle ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir iddia ileri süremez. Bütün iddiaların makul olgusal dayanağı olmalıdır ve bütün iddialar, şirketin güncel pazarlama yayınlarında veya güncel ürün etiketlerinde yer alan iddialar ve beyanlar ile tutarlı olmalıdır.
 
8.4. Şirket hiçbir zaman ürünlerin amacının herhangi bir hastalığı tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek olduğunu ima veya beyan etmemektedir. Temsilciler ilgili ürün konusunda sadece şirketin etiketlerinde ve pazarlama materyallerinde belirtilen yapı/işlev iddialarını ileri sürebilirler. Bir yapı/işlev iddiası ürünün, hâlihazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa “yardımcı olabileceği” veya onu “destekleyebileceği” biçimindeki bir iddiadır. Tıbbi iddialarda bulunulması özellikle ürünlerin her derde deva olduğu, her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi hal tazminata mahkum edilecektir.
 
8.5. Kullanıcı görüşleri dahil olmak üzere tüm yapı/işlev iddiaları için, iddiaların yer aldığı her sayfada iddiaların yanına konulmuş aşağıdaki yasal uyarı olmalıdır: “Bu açıklamalar Türkiye’deki bir idari merci tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünle herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek amacı güdülmemektedir.”
 
 
8.6. Temsilcilerin şirketin faaliyete açmadığı bir ülkeye ürün göndermesi, o ülkede etkinlik organize etmesi ve gerçekleştirmesi veya ürünü piyasaya sürme öncesi faaliyetlerde bulunması yasaktır.
 
 
MADDE 9: GELİR BEYANLARI VE TEMSİLCİLERİN KAZANÇLARI
9,1 Şirket temsilcini kazanç kalemlerinde ileriki dönemlerde değişiklik yapabilir bu değişiklikten temsilci hak arayamaz ve yeni sistem üzerinden kazanç elde eder.
 
9.2. Temsilciler şirketin ücret planı ile ilgili olarak yanlış beyanlarda veya iddialarda bulunmayacaklardır. Temsilciler herhangi bir kazancı veya satış beyanını belgelenmiş gerçeklere dayandıracaktır.
 
9.3 Temsilcinin herhangi bir miktarda para kazanacağının garantisi yoktur. Her kişinin başarısı onun özgeçmişine, bağlılığına, isteğine ve motivasyonuna bağlıdır. Şirketin internet sitesinde yer alan ve herhangi bir toplantıda veya konferansta sunulan materyaller ileriye dönük beyanları kapsayan veya bu tür beyanlara dayanan bilgileri içerebilir. İleriye dönük beyanlar şirketin gelecekteki olaylara dair beklentilerini veya tahminlerini yansıtmaktadır. Elde edilen kazanç konusunda bayinin geçmişteki başarılarının veya önceden elde ettiği sonuçların, gelecekteki başarısının veya sonuçlarının göstergesi olarak alınabileceğinin hiçbir garantisi olamaz. Geliştirilmesi amacıyla temsilciler yöneliklerine belirli aralıklarla eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerin yer, tarih ve saatleri www.lagrainenetwork.com  web sitesinden duyurulmaktadır. Bu eğitimler tüm temsilcilere açık olup, bu eğitim seminerlerinin yapılıyor olması şirketin temsilcilere yönelik açık ve şeffaf bir politika izlediğinin en önemli göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir temsilci, ürünlerin, ücret planının, prosedürlerin ve genel anlamda kendisine tanıtılması konusunda şirket tarafından ketum davranıldığı, yeterince bilgilendirilmediği ve yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle şirketi sorumlu tutamaz.
 
9.4. Şirket prim hesaplamasını aylık bazda yapacaktır ve şirketin kontrolünün dışında kalan sebeplerden kaynaklanan istisnalar haricinde, komisyonları izleyen ayın 10’una kadar bayilerin bildirdiği kendi hesap numaralarındaki banka hesabına ödeyebilir.
 
9.5. Her temsilci kendisinin en güncel iletişim bilgilerinin şirketin elinde olmasını sağlamaktan sorumludur. Temsilci adresinde, telefon numarasında veya banka detaylarında ortaya çıkabilecek tüm değişiklikleri şirkete bildirmekten sorumludur.
 
MADDE 10: AHLAK KURALLARI
 
10.1. Temsilciler yürüttükleri faaliyetle ilgili tüm ulusal ve yerel kanunlara riayet edecekler ve hiçbir kanunsuz veya yasak ticari uygulamada veya etkinlikte bulunmayacaklardır. Temsilciler faaliyetini müşterileri karşısında en yüksek dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk standartlarını yansıtan bir şekilde yürütecektir.
 
10.2. Temsilcinin ahlaka aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi şirketçe yasaklanmıştır. Şirket, ahlaka aykırı bir davranış bariz olarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Şirket, temsilcinin bir takım faaliyetlerinin ahlaka aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırılığın olduğu yönünde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar; bu işlem temsilciliğin askıya alınmasını veya temsilciliğin feshini kapsayabilir.
 
10.3. Şirket, ahlak dışı kabul edilen faaliyet ve davranışlar olarak aşağıdaki örnekleri vermektedir, bu sayılan örnekler bütün durumları kapsayan/münhasır bir liste olarak düşünülmemelidir:
 
10.3.1. Ürünün bir perakende mağazasında geliştirilmesi, tanıtılması veya satılması ve ulusal bazda internet sitelerinde satılması,
 
10.3.2. Ürünün, bu ürünü bir perakende mağazasında tanıtmak veya satmak amacıyla, başka bir kişi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edilmesi,
 
10.3.3. Başka bir kişinin kredi kartının izinsiz kullanılması,
 
10.3.4. Ürünlerin yararı hakkında yanlış beyanda bulunulması veya bu yararın abartılması.